PROF. DR. TEVFİK ECDER

Prof. Dr. Tevfik Ecder, 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında İç Hastalıkları Uzmanı ve 1995 yılında Nefroloji Uzmanı oldu. 1995 yılında ABD’deki Cleveland Clinic Foundation’da böbrek transplantasyonu ve klinik nefroloji konularında klinik çalışmalar yaptı. 1998-2000 yılları arasında ABD’deki Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde polikistik böbrek hastalığı ve akut böbrek yetersizliği ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar, hipertansiyon ve diyabetik nefropati konularında klinik çalışmalar yaptı.

Prof. Dr. Tevfik Ecder, 2003 ile 2011 yılları arasında Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 2014 yılına kadar İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Tevfik Ecder, 2014 yılından beri Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır; 2017 yılından beri de Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dekanlık görevini sürdürmektedir.

Türk Nefroloji Derneği Kistik Böbrek Hastalıkları Çalışma Grubu’nun başkanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Tevfik Ecder’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 200’ün üzerinde bilimsel makalesi, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde ise 200’ün üzerinde bildirisi vardır.