KAPSAMTıp fakültesi öğrencileri ve sağlık sektörü profesyonelleri için beslenme ve sağlık iletişimi eğitimi düzenliyoruz. Katılımcılar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel prensiplerini alanında uzman isimlerin sunumlarıyla öğrenmenin yanı sıra, hasta-danışan ilişkisinde iletişimin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için uygun metodolojiler üzerine kapsamlı bir eğitim alacaklar.

Programda beslenme konusunda temel bilgiler aktarılırken, beslenme ve sağlık iletişiminin prensipleri üzerine de bilimsel kabul görmüş metotlar paylaşılacak. Program sonunda gerçekleştirilecek interaktif iletişim oturumuyla katılımcıların beslenme ve sağlık iletişimi konusunda deneyim kazanmaları da sağlanacak.

Eğitim; beslenme ve gıda bilimleri alanlarında önde gelen ulusal ve uluslararası üniversitelerden uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Programı tamamlayan katılımcılar, uluslararası akredite bir sertifikanın da sahibi olacaklar.

SORUN


Son 10 yılda dünya çapında beslenme ve beslenmeyle ilgili konulara olan ilgi giderek artmaktadır. Bireyler beslenmeyle ilgili bilgileri sıklıkla kitle iletişim araçları yoluyla edinmektedirler. Beslenme konusunda en çok başvurulan diğer kaynak ise, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarıdır. Ancak tüm bu kaynaklardan elde edilen bilgiler çoğu zaman birbiriyle çelişmekte ve bireyler için beslenme ve sağlıkla ilgili birçok konu kafa karıştırıcı bir hâle gelebilmektedir. Bu bilgi kirliliği ortamı halk sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Yeterli ve dengeli beslenme sayesinde, birçok kronik hastalıktan korunmak ve her yıl dünya çapında yaşanan ölümleri engellemek mümkündür. Tip 1 ve Tip 2 diyabet ya da doğumsal metabolizma hastalıkları gibi bazı özel hastalık durumlarındaysa tıbbi beslenme tedavisi, tedavinin ana bileşenlerinden biri konumundadır.

Hekimler, hastalarına temel diyet önerileri verebilecek veya beslenme uzmanlarına yönlendirme sağlayacak konumdadır ancak pek çok çalışma, hekimlerin gerekli eğitimden yoksun olduklarını göstermektedir. Yakın zamanda Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma; dünya çapındaki tıp fakültesi öğrencilerinin ve yeni mezun hekimlerin beslenme bilgi düzeylerini, beslenme danışmanlığı becerilerini, beslenme eğitimi algılarını, beslenme müfredatlarını inceleyen pek çok çalışmadan elde edilen verileri analiz etmiştir. Bu çalışmanın sonuçları tıp fakültesi müfredatlarında beslenme konusunun çok az yer bulduğunu, bu alanda eğitim veren uzmanların olmadığını, pek çok hekimin verilen beslenme eğitimini yetersiz bulduğunu ve bu konuda kendilerini yetkin hissetmediklerini ortaya koymuştur.

Sağlık camiasında beslenme ve sağlık iletişimi konusunda önemli ve halk sağlığını doğrudan etkileyen bir diğer konuysa, sağlık çalışanlarının kitle iletişim araçlarını etkin ve etik bir biçimde kullanma konusunda karşılaştıkları sorunlardır. Kronik hastalığa sahip birçok birey beslenme ve sağlık konusundaki bilgileri televizyon, radyo, sosyal medya gibi alanlarda izlediği, takip ettiği sağlık çalışanları aracılığıyla edindiğini bildirmektedir. Bu mecralar doğru beslenme ve sağlık iletişimi için önemli fırsatlar sunarken yanlış kullanımlarıysa önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle günümüzde sağlık alanındaki birçok mesleki birlik özellikle sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik yayınlar, kılavuzlar oluşturmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarının iletişim, dijital okuryazarlık ve etik konularında da eğitimlerle desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır.

AMAÇBeslenme ve sağlık alanında doğru bilimsel bilgi iletişiminin öneminin sağlık çalışanları tarafından benimsenmesiyle bilimsel bilgilerin topluma daha doğru ve anlaşılır bir biçimde aktarılabileceğini, halk sağlığını olumsuz etkileyen bilgi kirliliğinin önlenebileceğini düşünüyoruz. Bu programla, tıp fakültesi öğrencilerine ve sağlık çalışanlarına beslenme bilimi ve bilimsel bilgi iletişimi alanındaki temel bilgileri aktararak halk sağlığının geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Program, katılımcıların; besin kaynakları, besinlerin biyokimyasal rolleri, insan beslenmesinin temel prensipleri, kanıta dayalı beslenme önerileri konularında bilgi düzeyini artıracak şekilde planlanmıştır.

Program sonunda gerçekleştirilecek interaktif iletişim çalışmalarıyla da katılımcıların beslenme alanındaki bilimsel bilgileri -hasta-danışan ilişkileri de dahil olmak üzere- kamuoyuna bilimsel bir çerçevede aktarma konusunda deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.HEDEF


•Bu programın hedefi katılımcılara;

•Beslenmenin temel ilkeleri konusunda farkındalık kazandırmak,

•Beslenme konusundaki bilimsel literatürü, kanıta dayalı bilgileri daha doğru ve bilinçli aktarma becerisi kazandırmak,

•Beslenme sorunlarına ilişkin bilgi ve haberlerin topluma aktarılmasında sağlık profesyoneli olarak oynayacağı kilit rolü ve taşıdığı sorumluluğu anlatmak,

•Kitle iletişim araçlarını doğru ve etik bir biçimde kullanma farkındalığı kazandırmaktır.Adres:

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Kısıklı mah. Ferah cad. No:1 Üsküdar/Istanbul/Turkey
E-Mail: info@sabriulkervakfi.org

Sosyal Medya'da!